Perspektiv

Perspektiv er Widerøes ombordmagasin, både i inn- og utland. Vi har 11 nummer i året. 

Se vår nye nettversjon av Perspektiv, full av reisetips og godt lesestoff. Alternativt, les vår nye reiseblogg her eller tidligere blogg her.
Du kan lese tidligere artiklene fra Perspektiv-magasinene her:

Har du meninger om Perspektiv eller ideer til reportasjer? 

Send oss gjerne en mail:perspektiv@dgcom.no

Annonsere i Perspektiv

Annonsere i Perspektiv

Miljøet om bord gir en unik mulighet til å nå ut med ditt budskap. Din annonse blir lest av forretningsfolk, over 50 % reiser i forretningsøyemed. 60 % av disse er menn, 40 % kvnner, velutdannede med høy inntekt. Majoriteten har ledende stillinger. De reiser mye, og har et aktivt liv også utenom arbeidet. De andre er ferie- og fritidsreisende, både i inn- og utland. Widerøe frakter også reisende til Norge. Derfor har flere av artiklene et sammendrag på engelsk. 

Annonsebooking og salg:

DG Media AS, Universitetsgaten 14, 0164 OSLO, tel.: 21 60 81 9021 60 81 90

Siri Danielsen

Salgssjef

Solveig Enger

Support

Redaksjon og distribusjon - Perspektiv

Redaksjonen i Perspektiv

Perspektiv produseres av DG Communications AS www.dgcom.no
 
Redaksjonens adresse: Jægergårdsgade 122, DK 8000  Aarhus C, Danmark. Tlf.: +45 87 95 55

Ansvarlig utgiver er Widerøe AS, ved Direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt Silje Brandvoll: silje.brandvoll@wideroe.no

Redaktør Cecilie Larvåg. Tlf. +47 95 18 80 01:  cecilie.larvaag@dgcom.no 

Art director Rikke Thorsen: rikke@datagraf.dk

Distribusjon: SAS Ground Services