Perspektiv

Perspektiv er Widerøes ombordmagasin, både i inn- og utland. Vi har 10 nummer i året. 

Fra mars 2015 kommer en helt NY versjon av Perspektiv i setelommene, full av reisetips og godt lesestoff. Følg med!

Du kan lese alle artiklene fra Perspektiv-magasinene her på nett:

Har du meninger om Perspektiv eller ideer til reportasjer? 

Send oss gjerne en mail:perspektiv@dgcom.no

Annonsere i Perspektiv

Annonsere i Perspektiv

Miljøet om bord gir en unik mulighet til å nå ut med ditt budskap. Din annonse blir lest av forretningsfolk, over 50 % reiser i forretningsøyemed. 60 % av disse er menn, 40 % kvnner, velutdannede med høy inntekt. Majoriteten har ledende stillinger. De reiser mye, og har et aktivt liv også utenom arbeidet. De andre er ferie- og fritidsreisende, både i inn- og utland. Widerøe frakter også reisende til Norge. Derfor har flere av artiklene et sammendrag på engelsk. 

Annonsebooking og salg:

DG Media AS, Universitetsgaten 14, 0164 OSLO, tel.: 21 60 81 9021 60 81 90

Siri Danielsen

Salgssjef

Solveig Enger

Support

Redaksjon og distribusjon - Perspektiv

Redaksjonen i Perspektiv

Perspektiv produseres av DG Communications AS www.dgcom.no
Redaksjonens adresse: Universitetsgaten 14, 0164 Oslo Tlf.: +47 21 60 81 90+47 21 60 81 90

Ansvarlig utgiver er Widerøes Flyveselskap, ved Info.direktør Richard Kongsteien: richard.kongsteien@wideroe.no

Redaktør Cecilie Larvåg. Tlf. +47 95 18 80 01:  cecilie.larvaag@dgcom.no 

Art director Bård Øvervoll:  bard.overvoll@dgcom.no

Grafisk designer: Axel Hauge: axel.hauge@dgcom.no

Oversettelse: Scandinavian Translators

Distribusjon:  distribution@sasmedia.se