In English

Om selskapet

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 46 flyplasser i inn- og utland, sommerruter inkludert.

Widerøe har ca. 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.

For flere opplysninger kontakt: Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt Silje Brandvoll, tlf. 989 01 003.

Widerøes Historie

Den 19. februar 1934 stiftet Viggo Widerøe sammen med fire entusiastiske venner Widerøe's Flyveselskap AS på Ingjerstrand utenfor Oslo. De første årene, frem til krigsutbruddet, var virksomheten knyttet til taxi,- ambulanse,- skole- og fotoflyvning.

Mer om Widerøe's historie

Fra 1950-årene økte aktiviteten betraktelig, og sjøflyruter i Nord- Norge bidro med de største inntektene sammen med verksted- driften på Fornebu. Sjøflyaktiviteten ble erstattet av landflyruter etter at myndighetene besluttet å etablere kortbaneflyplasser i distriktene. I 1968 ble de fire første åpnet på strekningen mellom Bodø og Trondheim.

I 1970 ble Widerøe reorganisert, da selskapet ønsket å spille en ledende rolle i utviklingen av flyruter i distriktene. Forretningsidéen om rendyrket rutedrift ble realisert blant annet ved tilføring av ny kapital, noe som ga selskapet sterk vekst. Den kontinuerlige utviklingen som har foregått siden, har gjort Widerøe's Flyveselskap til en betydelig transportør i distrikts-Norge. Selskapets rutenett er i dag dobbelt så omfattende som det samlede innenlandske rutenettet til SAS Norge.

Viggo Widerøes drøm er blitt til distriktenes livsnerve.

I 2014 ble Widerøe 80 år og er Norges eldste flyselskap.

Våre fly

Widerøe opererer en flåte på 41 fly av typen Bombardier Dash-8 turbopropell. Flåten består av 7 Dash-8 300 fly, 20 Dash-8 100, 3 Dash-8 Q200 fly og 11 Dash-8 Q400 fly. Alle flyene er bygget mellom 1990 og 2010.

Mer om Dash-8-100

Dash-8 100

Maks.hastighet: 482 km/t
Maks.take-off vekt: 15.966 kg
Maks.nyttelast: 3.603 kg
Motorer: 2 x 2.150 hk Pratt & Whitney PW121 turboprop
Vingespenn: 25,9 m
Lengde: 22,3 m
Antall seter: 39
Antall fly: 20

Mer om Dash-8-Q200

Dash-8 Q200

Maks.hastighet: 518 km/t
Maks.take-off vekt: 16.466 kg
Maks.nyttelast: 3.995 kg
Motorer: 2 x 2.262 hk Pratt & Whitney PW123d turboprop
Vingespenn: 25,9 m
Lengde: 22,3 m
Antall seter: 39
Antall fly: 3

Mer om Dash-8-300

Dash-8 300

Maks.hastighet: 501 km/t
Maks.take-off vekt: 19.500 kg
Maks.nyttelast: 5.897 kg
Motorer: 2 x 2.380 hk Pratt & Whitney PW123 turboprop
Vingespenn: 27,4 m
Lengde: 25,7 m
Antall seter: 50
Antall fly: 8

Mer om Dash-8-Q400

Dash-8 Q400

Maks.hastighet: 667 km/t 
Maks.take-off vekt: 29,574 kg
Maks.nyttelast: 8.747 kg
Motorer: 2 x 5,071 hk Pratt & Whitney PW150A turboprop
Vingespenn: 28,42 m
Lengde: 32,8 m
Antall seter: 78
Antall fly: 11

Miljø

Widerøe bryr seg om miljøet og har forpliktet oss til IATAs mål om null utslipp innen 2050. Målet er en utslippsnøytral luftfart som en naturlig del av et framtidig bærekraftig miljø og samfunn.

Mer om Widerøes arbeid for miljøet

Både Widerøe og våre leverandører arbeider med teknologi, infrastruktur, operative grep og økonomiske tiltak for å nå denne visjonen.

Widerøe er en nødvendig forutsetning for å opprettholde et aktiv næringsliv i distriktene og mye av reisene er nyttetrafikk (for eksempel pasienter som skal på sykehus og frakt av post).

Q400 er verdens mest miljøvennlige fly
  • 30% mindre drivstofforbruk enn andre fly av samme størrelse
  • 30% mindre utslipp enn andre fly av samme størrelse 
  • Et av de mest støysvake flyene i verden