08.03.2013 10:07

Widerøes resultat 1. kvartal 2013

Widerøe hadde et overskudd på 35,9 millioner kroner i første kvartal. På tross av god utvikling i passasjertallene går lønnsomheten ned i selskapet, på grunn av økt konkurranse og økte kostnader.

Overskuddet i første kvartal fra november 2012 til januar 2013 ble 35,9 millioner kroner før skatt. Dette er en betydelig reduksjon fjoråret, der overskuddet i samme periode var på 80,5 mill kroner. – Økte kostnader og mer konkurranse tærer på lønnsomheten vår, sier administrerende direktør Lars Kobberstad. – Konkurransen skal vi møte, men det viktigste vi gjør nå er å fortsette var konstante fokus på å kutte kostnader for å beholde lønnsomheten og øke konkurranseevnen vår, sier Kobberstad.

Konkurransetrykket i Widerøes marked forventes å vedvare, og selskapet har en rekke tiltak som skal styrke konkurransekraften i tiden framover.
- Det er helt nødvendig å snu kostnadsutviklingen for å kunne levere tilfredsstillende resultater fremover, forteller Kobberstad. Widerøe har identifisert tiltak som skal forbedre resultatet med knappe 170 mill kroner i løpet av 2014.

Fornøyde kunder
Widerøes kundeundersøkelser viser en klar fremgang fra 69 til 75 poeng i den såkalte Customer satisfaction Index(CSI ). CSI er uttrykk for kundenes oppfattelse av Widerøes produkt og leveranse. Selskapets langsiktige mål er 76. – Vi ser forbedring på sentrale faktorer slik som opplevd punktlighet, priser og kabinkomfort, forteller Kobberstad, som konstaterer at Widerøe nå er nær selskapets langsiktige målsetning på 76 poeng. – En høy kundetilfredshet er sammen med svært gode resultater i våre interne målinger av arbeidsglede og lojalitet bærekraftige elementer i den videre jobben Widerøe står overfor, sier Lars Kobberstad.


Flere nyheter >>