In English

Reisevilkår

- Her finner du en oversikt over Widerøes reisevilkår, plikter og rettigheter som du bør kjenne til.

Som passasjer av Widerøe og flyveskap generelt har du visse rettigheter og plikter som du bør kjenne til:

Rettigheter ved gjennomgående bestilling:

Innlandsreiser med flybytte kan i noen tilfeller få en lavere pris ved å dele opp bestillingen strekning for strekning. Vær oppmerksom på at oppdelt bestilling kan medføre visse ulemper dersom det oppstår forsinkelser. Bestiller du en reise fra for eksempel Mosjøen til Stavanger med flybytte i Oslo har Widerøes Flyveselskap ASA ansvar for at du kommer helt fram (du reiser under en sammenhengende kontrakt). Det betyr at du har visse rettigheter dersom det oppstår forsinkelser som gjør at du kommer for sent til neste flyavgang. Widerøe vil overføre deg til neste mulige flyavgang der det er ledig plass. Dersom ventetiden blir lang vil Widerøe ved behov også tilby deg måltider og overnatting. Dette gjelder selv om Widerøe ikke kunne unngå forsinkelsen, som for eksempel når vi ikke kan operere på grunn av dårlig vær.

Rettigheter ved oppdelt bestilling:

Skal du for eksempel reise fra Mosjøen til Stavanger, men velger å bestille reisen strekning for strekning: Mosjøen - Trondheim - Oslo og Oslo - Stavanger kan reisen totalt sett bli billigere, men du har ikke de samme rettigheter ved uregelmessigheter (du reiser under tre separate kontrakter). Du har derved ikke krav på å bli booket om til ny avgang dersom flyselskapet ikke kunne unngå forsinkelsen. Du har heller ikke de samme rettighetene til å få dekket måltider eller hotellovernatting dersom du ikke rekker din neste flyavgang. Det er derfor svært viktig at du beregner deg god tid mellom ankomst og avgang, og tar tidsmessig høyde for at du må vente på ankommende bagasje samt gjennomgå nye innsjekkingsprosedyrer samt sikkerhetssjekk innen de tidsfrister som her gjelder for din videre reise.
Dersom du har kjøpt en separat flybillett med Widerøe eller SAS og skal videre med et annet flyselskap f.eks Norwegian, må du på norske flyplasser beregne deg minimum tre timer mellom ankomst i henhold til ruteplan og din neste flyavgang. Minimumstiden må overholdes før Widerøe vil vurdere eventuelle erstatningsansvar om du mister din videre forbindelse. Eventuelt erstatningsansvar gjelder kun i de tilfeller hvor SAS Norge kunne unngått forsinkelsen i henhold til norsk luftfartslov og konvensjon.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forsinkelser og kanselleringer i all hovedsak har sin årsak i hendelser som Widerøe ikke kunne unngå, og at du som oftest derfor ikke har de samme rettighetene som passasjerer med gjennomgående bestillinger har. Siden flyselskapenes ansvar i slike tilfeller er begrenset i forhold til de økonomiske tap man eventuelt blir påført, finner mange det formålstjenlig å tegne reiseforsikring med vilkår som dekker bl.a. innhenting av reiserute.