In English

Savnet bagasje/hittegods

Forsinket bagasje

Når du melder din bagasje savnet på flyplassen legges dette inn i et verdensomspennende system. Du blir kontaktet når din bagasje er funnet. Du kan også velge å få informasjon på SMS når bagasjen er oppsporet og når vi skal levere bagasjen.

Du kan også sjekke status for din savnede bagasje her.

Om du trenger å kontakte din ankomststasjon vedr savnet bagasje/hittegods finner du telefonnummer her.

Erstatning - ta vare på kvitteringer

Vi har forståelse for at det kan påløpe kostnader når bagasjen er forsinket. Du kan gå til innkjøp av artikler direkte relatert til det du har i bagasjen. Vær imidlertid klar over at erstatning ofte begrenser seg til det aller nødvendigste. Ta vare på kvitteringene for utlegg du har hatt, slik at disse kan legges ved et eventuelt erstatningskrav.

Dersom din bagasje er mer enn 21 dager forsinket, kan du søke om kompensasjon ved å fylle ut skjema for erstatning (se vedlegg til høyre).

Utfylt innholdsfortegnelse, bagasjekvittering, flybillett og original bagasjerapport sendes til kundeservice.

Kontaktinfo

Postadresse:
Widerøe Customer Relations
Postboks 247, N-8001 Bodø

Husk å legge ved nødvendige dokumenter.

Skadet bagasje

Skadet bagasje må alltid forevises ankomstflyplass/nærmeste flyplass innen 7 dager fra ankomst. Det er viktig at du har med deg bagasjetaggen som er festet til bagasjen. Du vil da i utgangspunktet få tilbud om reparasjon eller erstatningskoffert direkte fra flyplassen. Om du ikke har mulighet til å komme deg til ankomstflyplass/nærmeste flyplass innen 7 dager, kan du, innen de 7 dagene, gå til en koffertforhandler og få dem til å besiktige skaden og kontakte ankomstflyplass for å få opprettet rapport på skaden på grunnlag av deres vurdering. Ta kontakt med customer relations for videre hjelp (se kontaktdetaljer over).

Widerøe erstatter i første omgang utgifter til reparasjon av skadet bagasje. I tilfeller der skaden ikke lar seg reparere vil vi dekke erstatning av skadet bagasje i henhold til gjeldende regler. I de tilfeller flyplassen ikke har mulighet til å skaffe erstatning (primært spesialbagasje) må du direkte til forhandler for å få dette. De fleste forhandlere i Norge sender faktura, men i noen tilfeller må du legge ut. 

Du må da sende kvittering og nødvendig informasjon/dokumentasjon  inn til oss sammen med kontonummer. For bankforbindelser i Norge trenger vi kontonummer, alle andre land bankens navn, IBAN og SWIFT/BIC.

Mer om prosedyrer/regler der bagasje ikke kan repareres og må erstattes

Mer om prosedyrer/regler der bagasje ikke kan repareres og må erstattes

  • Typiske slitasjeskader som riper, bulker eller skade på glidelås etc erstattes ikke
  • Forhandler må skriftlig bekrefte alder, verdi på skadet bagasje, at skade ikke lar seg reparere samt at skadet bagasje er levert inn til destruksjon
  • Skaderapport skrevet ut på flyplass må alltid vedlegges
  • Widerøe har 10% avskriving i erstatningsansvar per år i alder på skadet bagasje

Hittegods

Dersom du har gjenglemt eiendeler ombord i et av våre fly ta kontakt med ankomstservice på flyplassen hvor du landet. 
 
Dersom du har gjenglemt eiendeler på flyplassen kontakt Avinor eller eier av lufthavnen der du landet. Kontaktinformasjon finner du på Avinor.no.

Har du glemt eiendeler på Oslo Lufthavn Gardermoen, kontakt Gardermoen Hittegods-avdeling eller søk selv på missingx. Har du glemt eiendeler på Kastrup Lufthavn i København: Kontakt Hittegods på Kastrup 

Dersom du har spørsmål ut over dette, kan du kontakte Widerøe direkte på mail hittegods@wideroe.no.