In English

Fly som gravid

Er du gravid og den generelle helsetilstanden din er stabil, kan du under graviditeten reise uten begrensninger frem til 4 uker før termin. Vi anbefaler at du også sjekker ditt forsikringsselskaps regler da disse kan inneha krav utover dette.

Fra to til fire uker før termin

Er det to til fire uke før termin kreves en legeerklæring. I denne må følgende være inkludert: Passasjerens navn, referansenummer, navn og telefonnummer til behandlende lege, legens signatur, termindato samt hvor langt man har kommet i svangerskapet. I tillegg kan ikke flyvetiden overstige fire timer.

Mindre enn to uker før termin

Med mindre enn to uker til termin aksepteres ikke gravide passasjerer.

Følgende unntak gjelder:
  • Innenfor Nord-Troms/Finnmark: Gravide passasjerer aksepteres mindre enn to uker før termin forutsatt godkjent legeerklæring og følge av medisinsk kvalifisert personell på reisen.
  • Mellom Leknes/Svolvær/Røst - Bodø: Gravide passasjerer aksepteres mindre enn to uker før termin forutsatt godkjent legeerklæring. Følge er ikke påbudt.