In English

Flyfrakt

Flyfrakt med Widerøe

Widerøe Cargo

Widerøe Cargo står til tjeneste når noe skal fraktes hurtig over store avstander. Vi har lang erfaring og er en partner som du kan stole på når det gjelder flyfrakt. Enten du har behov for å sende en enkelt forsendelse, eller er en bedrift med behov for jevnlige forsendelser, kan vi hjelpe deg med å få det som skal fraktes hurtig fram.

Har du forsendelser til utlandet, har vi et godt samarbeid med andre flyselskap og speditører som dekker hele verden.

Ta kontakt med fraktterminalen på nærmeste flyplass, en speditør eller flyfraktagent, for mer informasjon og bestilling. Eller du kan kontakte en av våre samarbeidspartnere:
Bring Express, telefon: 04050. Jetpak, telefon: 09899. SAS Cargo/Trust, telefon: 815 00 988.
Widerøes flyfrakt er viktigere enn du aner. Les mer i vår bloggartikkel: Mitt fly er lastet med...

Våre produkter

Ekspress

Har du noe det haster med å få fram, velger du Ekspress. Da blir det hentet, kjørt til flyplass, og sendt med første flyavgang. Du kan ikke sende hva som helst som ekspress, men stort sett alt som er kurant å sende med fly. Ta kontakt med nærmeste flyplass eller en av våre samarbeidspartnere, raskere kan det ikke gjøres.

Vanlig flyfrakt

Dette er et økonomiprodukt som det tar litt lengre tid å få fram, men som til gjengjeld er rimeligere enn ekspress. Forsendelsen kan inneholde nær sagt hva som helst (med noen få unntak), og ha både stort volum og høy vekt. Ta kontakt med nærmeste flyplass eller en av våre samarbeidspartnere, og du vil få mer informasjon om emballasje, vekt, volum og de få begrensningene som gjelder.

Logistikk

Har du jevnlige forsendelser til de samme mottakerne, kan det hende at du kommer inn under begrepet logistikkunde. Det vil si at rutinene kan rasjonaliseres og at du kan få en fordelaktig pris. Ta kontakt med nærmeste flyplass eller en av våre samarbeidspartnere for tilbud.

Farlig gods

Widerøe transporterer ikke farlig gods som frakt på sine flygninger. Farlig gods er artikler og stoffer som kan være til skade for liv, helse, miljø og materielle verdier. IATA klassifiserer farlig gods i følgende kategorier:
 • Klasse 1 - Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Klasse 2.1 - Brannfarlige gasser
 • Klasse 2.2 - Ikke-brannfarlige og ikke-giftige gasser
 • Klasse 2.3 – Giftige gasser
 • Klasse 3 - Brannfarlige væsker
 • Klasse 4.1 - Brannfarlige faste stoffer
 • Klasse 4.2 - Selvantennende stoffer
 • Klasse 4.3 - Stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann
 • Klasse 5.1 - Oksiderende stoffer
 • Klasse 5.2 - Organiske peroksider
 • Klasse 6.1 - Giftige stoffer
 • Klasse 6.2 - Infeksjonsfremmende stoffer
 • Klasse 7 - Radioaktivt materiale
 • Klasse 8 - Etsende stoffer
 • Klasse 9 - Diverse farlige stoffer og gjenstander

Begrensninger ved forsendelse av litiumbatterier

Widerøe transporterer ikke farlig gods ombord på sine flygninger. Visse typer litiumbatterier er dog fritatt fra dette forbudet og kan sendes i begrensede mengder. Litiumbatterier på inntil 100 Wh eller 2 g. litium kan sendes dersom det er montert i eller pakket med utstyret det skal brukes i.
En oversikt over hva som kan sendes finner du her: Litium batterier som flyfrakt.
Generell info: IATA FAQ.